Vår vision

placeholder: 4 knappar

knapp till:

  • vår tro
  • mission
  • förbön och själavård
  • utposter

Så kul att du har hittat hit!

Vi är en kyrka mitt i centrala Sundsvall som finns till för hela vår stad, vårt mål är att ALLA ska få höra talas om Jesus. Att världens skapare älskar dom och har en plan med deras liv. Vi är vanliga människor i alla generationer som träffas under vecka i alla möjliga tillställningar, allt från gudstjänster på söndagar, virk och stickcafé, ungdomskvällar, barnkyrka, allsångskvällar till sociala arbeten och våra växagrupper.
Du är varmt välkommen att komma med på våra gudstjänster som är söndagar 11:00. Hör av dig om det skulle vara något du funderar över.

Vår Tro

Vi finns till för att leva i relation med Gud och människor, ära och upphöja Gud med våra liv, och följa honom på den väg han har för oss.
Vi tror att hela Bibeln är Guds ord och vägledande för hur vi lever och vad vi tror. Allt i Bibeln behöver man dock förstå i sitt rätta sammanhang.
Vi tror att Gud är god och kärleksfull, fullkomlig och rättvis, allsmäktig och värd all ära. Han har skapat hela världen med en plan och ett syfte – detta gäller även dig.
Vi tror att Jesus Kristus visar vem Gud är. Jesus dog för våra synder på ett kors, och uppstod från döden tre dagar senare. Gud har gjort honom till Kung och Herre över hela världen och alla som tror på honom. Genom att vända sig till, förtrösta och lita på Jesus blir man räddad till ett nytt och evigt liv tillsammans med Gud och får total förlåtelse för allt man gjort fel. Vi tror att alla människor behöver Jesus.
Vi tror på den Helige Ande som hjälper oss att följa Jesus mitt i vardagen och förvandlar oss inifrån och ut så att vi blir mer lika Jesus. Den Helige Ande ger oss kraft, fyller oss med Guds kärlek och vill leda oss genom livet.
Vi tror att församlingen är en gemenskap som binds samman av kärleken från Gud och kärleken till Gud och andra människor. Vi ärar Gud tillsammans och delar livet med varandra.
Församlingens uppgift är att sprida budskapet om Jesus till alla människor, och i praktiken leva ut hans kraft, kärlek och vilja i världen.

Mission

Verksamhet över hela världen
Pingstkyrkan och Pingströrelsen i Sverige bedriver socialt arbete och evangelisation över hela världen. Här kan du läsa om de utlandsprojekt som vi i Sundsvall är helt eller delvis ansvariga för.

Grönland
Missionsstationen i Sisimiut på Grönland utgör vår nordligaste kontaktpunkt. Genom församlingens ekonomiska stöd kan verksamheten drivas vidare trots att församlingen fortfarande är liten och saknar tillräckliga resurser för att klara allt själva. Under åren har hela Grönland berörts av en stark väckelse där många har kommit till tro och blivit döpta. Sisimiut är inget undantag. Församlingens lokal har svårt att rymma alla som vill dela gemenskapen och gudstjänstlivet. Kerstin Åsblom och hennes man SvenOlov är bosatta i Sisimiut och utgör ett värdefullt stöd för verksamheten.

Jemen
Sedan 1969 bedriver församlingen tillsammans med Svensk Pingstmission en yrkesskola i staden Taiz. Skolan startades av Allan & Ann-Marie Wedin med sömnad och hälsoundervisning samt Engelskundervisning men har under åren utvecklats och anpassats för att möta dagens behov i landet. Skolan är mycket uppskattad av såväl myndigheter som yemeniter i allmänhet vilket märks bl.a på det stora antalet sökande till skolan varje år.

Skolan består nu av följande huvudinriktningar: Elektronikutbildning, Sömnad och Engelskundervisning förutom kurser i Demokrati och Mänskliga rättigheter. Totalt har skolan upp till 400 elever varje år.

Tchad/Mali
Rune och Lena Högberg arbetar just ni i Tchad efter många år i Bamako, Mali. Där finns nu fyra skolor. I församlingens skola ”Ljuset” finns 400 elever som varje dag deltar i den kristna morgonandakten. 95% av barnen kommer från muslimska hem. Skolor är en perfekt plats för församlingen. Där kan kristna lärare leva ut sin tro både i ord och i handling. Rune är även engagerad i flykting arbetet (Darfur flyktingar) i östra Tchad, familjen Högbergs tidigare missionsland.
Familjen arbetar även med hälsoundervisning i 25 byar och städer. Genom deras arbete får många människor kunskap om hur de ska skydda sig mot de vanligaste infektionerna, vikten av rent vatten och en god hygien. Evangeliet sprids på olika sätt och det finns flera nyfrälsta som behöver förbön då motståndet från familjerna är stort

IBRA/Action Ibrahim/Cypern
Oskar Lindén har arbetat med kristen media under flera år och arbetar vidare med stor entusiasm i ett mycket snabbt växande arbete. Många kommer till tro på Gud genom de olika radio, TV och Internet-program som når långt innanför gränserna till de länder som vi betraktar som stängda. Många nya församlingar har startats enligt konceptet ”Church in my home”.

Ryssland
Rapporterna från Bratsk uttrycker framgång och framtidstro. Vårt ekonomiska stöd hjälper de troende att att bedriva ett omfattande arbete bland missbrukarei en avlägsen del av Ryssland, långt borta i Sibirien.

Sri Lanka
Vår församling stöder barnhemmet Home of Hope i Digane. Barnhemmet ger nytt hopp till barn som förlorat sina föräldrar på grund av inbördeskrig och tsunami. Barnhemmet har just nu 85 barn (inneboende) och 35 barn från byn.

Kontakt
Vill du ha mer information om våra projekt?
Kontakta Ulf Edström
E-post: ulf.edstrom@skola.sundsvall.se

Vill du vara med och stödja arbetet ekonomiskt?
Vårt bankgiro-nummer är: 180-1810. Märk gåvan med det projekt du vill stödja.

Relaterade länkar till våra partners:
www.pmu.se
www.sida.se
www.ibra.se
www.tvinter.se

Förbön & Själavårdssamtal

Under olika perioder i våra liv kan det uppstå saker som är både svåra och tuffa.
Det är både mänskligt och naturligt och därför vill vi finnas till hands och vara ett stöd för dig.
Frågor och tankar om livets mening hör också livet till. Vi tror att det då kan vara värdefullt att få dela detta med någon medmänniska.
Pingstkyrkan erbjuder möjlighet till samtal, själavård och vägledning.

Du möter någon ur vårt själavårdsteam vilket består av människor med olika erfarenheter som finns till för dig.
Vi arbetar under tystnadslöfte. Samtalen är kostnadsfria.

Välkommen att boka tid för samtal!
Majla till mthalenkarlsson@gmail.com med ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig eller ring 060-173440,
där det finns en telefonsvarare. Säg ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig och bokar tid för samtal.

Utposter

Pingstkyrkan Sundsvall har aktiviteter på fler platser än kyrkan på Rådhusgatan.
Vi har tre så kallade utposter.

Alnö
Filadelfia och Salem sammarbetar och alla samlingar hålls i Salems lokal i Wii-centrum.

Indal
I Indal som ligger vackert vid Indalsälven finns också en utpost. Även här sker sammankomster i Indals Höge Kapell.

Njurunda
I Betelkapellet i Njurunda finns den tredje utposten. Se mötesprogram eller läs mer på Betels hemsida.