Vad vi gör

Gudstjänst

Gudstjänst - text

Barn & Ungdom

Pingstförsamlingen i Sundsvall har ett stort hjärta för barnen och ungdomarna, precis som Jesus hade och har.
All verksamhet vi har är öppen för alla barn & ungdomar - VÄLKOMMEN!

Knapp till KIDS, YOUTH, KONFA & ROYRAL RANGERS sidor.

Unga Vuxna

ENC text

Allsångskväll

Den tredje söndagen varje månad så har vi Allsångskväll.
Detta är en kväll som är mycket uppskattad bland äldre i vår stad och som funnit i många år.
Klockan 18:00 så öppnas dörrarna och då vi alla får sjunga med i gamla psalmer och segertoner.
Kvällen gästas också av någon artist samt lotteri.

Växagrupper

Pingstförsamlingen i Sundsvall strävar efter att mer och mer att bli en församling där den lilla gruppen blir allt viktigare. Vi har valt att kalla den lilla gruppen för Växa-grupp.

Växa-gruppen består av 5-12 personer som träffas regelbundet hemma hos någon av deltagarna. När vi träffas, ber vi tillsammans och för varandra, sjunger lovsånger till Gud, läser Bibeln, samtalar om andliga erfarenheter. Tillsammans delar vi livet och inspirerar varandra att växa i vår tro.

Gemenskap
Gruppen träffas normalt en gång per vecka vilket leder till en god gemenskap. Förutom gemenskapen försöker vi även visa praktisk omsorg för varandra. Medlemmarna i gruppen går också regelbundet till Gudstjänsten i kyrkan där hela församlingen träffas.

Växa
Växa-gruppen är platsen där vi träffas för att dela vår tro och våra erfarenheter. Vi växer i vår tro då vi får dela våra personliga erfarenheter av vårt umgänge med Gud men även då vi får ta emot undervisning och erfarenhet av andra i gruppen. Eftersom vi umgås regelbundet växer vår vardagsgemenskap och vi upptäcker och uppmuntrar varandras gåvor och utrustning.

Nå ut
Växa-gruppen är ingen plats för oss själva. Vår önskan är att nya människor skall komma in i vår gemenskap. Vi försöker uppmuntra varandra att dela vår tro med människor i vår vardag och berätta om vem Jesus är och vad han betyder för oss. Några som är med i Växa-grupperna är engagerade i församlingens Alpha arbete och på så sätt delar de sin tro. När gruppen vuxit till ca 12 människor brukar vi dela den på cirka hälften så att det blir två nya grupper och därmed ge utrymme för nya att komma in i gemenskapen.

Ledarträning
Varje Växa-grupp leds av en gruppledare tillsammans med en blivande gruppledare. När den ursprungliga gruppen vuxit i antal deltagare, och den är mogen att delas i två grupper, kommer den blivande gruppledaren att ta ett ansvar för den ena av grupperna.
Är du intresserad att vara med i en Växa-grupp eller att bara få veta mera om vad en Växa-grupp är?
Kontakta:
Simon Johansson (Pastor), tel. 070 - 691 27 37, simon@sundsvall.pingst.se
Tommy Sandqvist (Pastor), tel. 070 - 315 22 65, tommy@sundsvall.pingst.se

Kvällsbibelskola

Kvällsbibelskola text

Socialt Arbete

Socialt Arbete text…..

Stickcafé

Stickcafé text